» 

 » 

Ungdomsläger

Ungdomsläger

19.07.2024 – 21.07.2024

Välkommen på ungdomsläger på Åland!

Detta är ett läger för dig som är mellan 13–30 år. Lägret innehåller intressanta bibelstudier och diskussioner, roliga aktiviteter, simning, lovsång, andakt, bön och härlig kristen gemenskap!

Ankomst och avfärd: Ankomst fre kl. 17:30. Avfärd sön kl. 12:00.
Lägerledare:
Caroline Kotkamaa, Pär Lund med lägerkommitté m.fl.
Adress: Vårdövägen 762, 22550 Vårdö, Åland
Pris: 60 €/55*€
*pris för eventuella övriga syskon som deltar på samma läger
Anmäl dig senast onsdag 10.7.2024.

I samband med anmälan får du ett automatiskt mejl som bekräftelse på din anmälan. Efter att anmälningstiden gått ut skickar vi mera info till den e-postadress du angav i anmälan.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Ungdomssekreterare Tanja Forsblom, 050 538 8273

 

Anmälan till Ungdomsläger för 13–30-åringar vid Vårdö bönehus på Åland 19–21.7.2024

Anmälan till Ungdomsläger för 13–30-åringar vid Vårdö bönehus på Åland 19–21.7.2024

Läger

Lägerdeltagare

Namn
Namn
Förnamn
Efternamn
Välj födelsedatum i kalendern eller skriv in i formen DD.MM.ÅÅÅÅ.
Ett bekräftelsemeddelande och eventuell övrig info om lägret skickas till denna e-post.
Meddela ifall deltagaren har specialbehov på grund av t.ex. medicinering, skador, handikapp eller diagnoser. Ifall du har en assistent som kommer med på lägret önskar vi att du meddelar hennes eller hans namn och kontaktuppgifter.
Skriv namnen på de som deltagaren gärna delar stuga eller grupp med.
Kontaktperson

Kontaktperson eller vårdnadshavare

Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens namn
Förnamn
Efternamn
Ett bekräftelsemeddelande och eventuell övrig info om lägret skickas till denna e-post.
Vill du hjälpa till med något på lägret?

Praktisk hjälp

Kryssa i om du som deltagare vill hjälpa till med följande uppgifter på lägret

Tillstånd

Deltagaren får fotograferas/filmas och bilderna får publiceras av SLEF på webben, sociala medier och i tidningar.
Deltagaren får vid behov skjutsas i bil av ledare/ansvarig vuxen under lägret.
Deltagaren och kontaktpersonen önskar få reklam via e-post om motsvarande läger nästa gång det ordnas.

Genom att fylla i och skicka in detta formulär godkänner deltagaren (och vårdnadshavare/kontaktperson) att SLEF hanterar personuppgifterna i enlighet med SLEF:s dataskyddsdekleration. SLEF:s dataskyddsdeklaration informerar om de åtgärder som SLEF vidtar i syfte att förverkliga EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter.