» 

 » 

Bibelhelgen Vid Mästarens fötter

Bibelhelgen Vid Mästarens fötter

08.10.2022 19:00

Bibelhelgen vid Mästarens Fötter vid Ytteresse bönehus lördagen den 8.10 kl 19 och söndagen den 9.10 kl 14.
Vi samlas kring ordet med predikan och sångprogram samt servering. Mer info kommer.

Kontaktperson: ordf. Kristian Nyman, tel. 040 703 9212