Faste- och påskgåva 2024

Årets faste- och påskgåva ger vi till produktionen av barnprogram för farsitalande barn. SLEF:s missionär Mirjam Stenlund, stationerad vid SAT-7 på Cypern, sammanställer animerade bibelberättelser för kristna barn i Iran.

Tack för din gåva – må Gud välsigna givare och mottagare!

Bankkonto: FI45 4055 1120 0020 96
MobilePay: 73337
Mottagare: SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf)
Meddelande: Barnprogram på farsi, [din egen församling]