» 

 » 

Möten med Jesus

Möten med Jesus

Möten med Jesus är en serie bibelsitsmaterial, eller bibelstudier, som behandlar olika människomöten som Jesus var med om. Vad kan vi lära oss av dem? Materialet räcker till sju träffar och lämpar sig väl för nya grupper. Det är hopplockat från olika bibelstudier på www.gladtidings-bs.com.

Om du inte har erfarenheter av bibelsitsar, eller om du inte har lett en bibelsits själv förut, rekommenderar vi att du läser texten Vill du starta en bibelsits? som finns i mediebiblioteket på SLEF:s webbplats. Allt material är hämtat och översatt från www.gladtidings-bs.com och på den webbplatsen finns också en utförligare ledarhandledning. 

Bibeltexterna har olika svårighetsgrad. De lättaste har en asterisk (*) i listan nedan medan lite svårare har två (**). Denna serie innehåller inga texter av den svåraste graden och därför finns inga texter med tre asterisker (***) i listan.

1. Jesus möter en förlamad man, Mark 2:1–12 *
2. Jesus möter ett hopplöst fall, Mark 5:1–20 **
3. Jesus möter en framgångsrik man, Mark 10:17–27 *
4. Jesus möter en mor i nöd, Matt 15:21–28 *
5. En blind tiggares trosbekännelse, Mark 10:46–52 *
6. Jesus möter en mördare, Luk 23:32–43 *
7. Den uppståndne möter Maria, Joh 20:11–18 **

På denna sida kan du ladda ner en pdf med material till alla sju bibelsitsar. De enskilda bibelsitsarna finns också i mediebiblioteket.