» 

 » 

2. Jesus möter ett hopplöst fall, Mark 5:1–20

2. Jesus möter ett hopplöst fall, Mark 5:1–20

Inledning: Mannen i texten var antagligen hedning, eftersom han bodde på den östra stranden av Gennesarets sjö. Hedningarna födde upp svin och åt köttet från dem, medan svinet för judarna var ett orent djur. Orena andar kan komma in i en människa genom dyrkan av avgudar. En legion var en stridsenhet bestående av 6 000 romerska soldater.

Vi känner kanske inte någon som är besatt av onda andar, men kanske vi känner människor som på något annat sätt upplevs av omgivningen som hopplösa fall.

 1. Mannen som var besatt av de orena andarna hade anhöriga (v. 19). Vad hade mannens anhöriga försökt göra för att rädda honom?
 • Vad kan ha varit det svåraste i den här situationen för mannens fru, barn och föräldrar? (v. 3–5)
 • Vilka människor i vår tid kan upplevas vara lika “hopplösa fall” som den här mannen?
 1. Vilka saker av det som beskrivs i verserna 3–7 gjorde mannen av egen vilja och vad fick de onda andarna honom att göra?
 • Vilken motsägelse finns i mannens beteende?
 • Vad önskade mannen egentligen av Jesus? (v. 6–7)
 1. Vad visste mannen om Jesus från förut och hur hade han eventuellt fått den informationen? (v. 7)
 2. Vad lär oss diskussionen mellan Jesus och de onda andarna om styrkeförhållandena i andevärlden? (v. 8–13)
 • Varför tillät Jesus andarna att göra det som de bad om?
 • Kanske det i vår närhet finns någon som är rädd för andar, spöken och mörker. Vilken tröst kan en sådan människa få av den här texten?
 1. Varför blev inte människorna i Gerasa ens det minsta glada över att deras granne blivit frisk? (v. 14–17)
 • Hur mycket skulle 2 000 svin kosta i våra dagar?
 • Hur skulle du förhålla dig till Jesus, om han skulle förstöra din egendom för att rädda en enda människa?
 1. Vilka saker förändrades i mannens liv?
 • Vad tror ni att mannen efteråt tänkte om de år, då han bodde bland gravarna? (Hur förvandlade Jesus minustecknet i den här mannens liv till ett stort plus?)
 1. Varför ville inte Jesus att mannen skulle ansluta sig till den skara som vandrade med honom? (v. 18–19)
 • Varför befallde Jesus den här hedningen att sprida budskapet om det som hänt, fastän han annars ofta förbjöd judarna att berätta om de under som de fick vara med om?
 1. Jesus säger idag orden i vers 19 till oss. Vad betyder de orden för dig i din livssituation? (Vilka av Guds stora under skulle Jesus vilja att du berättade om för de dina?)
 • Hur borde du enligt den här texten förhålla dig till den människa som du betraktar som ett hopplöst fall?

Glädjebudskap: Den här kampen mot Satan vann Jesus med siffrorna 10–0, men ändå såg det ut som om Jesus förlorade mot denne på Golgata? Ledaren läser Jes 52:14 och 53:3. Jesus påminde mycket om mannen från Gerasa när han hängde på korset. I den stunden fick en legion onda andar lov att anfalla honom för att tortera honom. Det skedde därför att han i den stunden stod till svars för våra synder inför Gud.