» 

 » 

3. Jesus möter en framgångsrik man, Mark 10:17–27

3. Jesus möter en framgångsrik man, Mark 10:17–27

Inledning: Matteus kallar mannen i vår text för ung (Matteus 19:22), och Lukas säger om honom att han hade en hög ställning i samhället. Den här unge politikern hade alltså lyckats mycket bra i sitt liv. Observera att männen i Israel, vid tiden för början av vår tideräkning, i allmänhet varken sprang eller böjde knä inför någon annan människa.

 1. Vad fick en så framgångsrik politiker att bete sig så onormalt som han enligt vers 17 gör?
 • Av vilken orsak trodde mannen att Jesus skulle ha svaret på hans fråga, även om han tydligen inte ansåg honom vara Gud? (v. 17b–18)
 1. Varför var mannen inte säker på att han skulle bli frälst och räddad, fastän han hade hållit Guds bud i hela sitt liv?
 • Varför är inte heller vi alltid säkra på vad som händer med oss efter döden?
 1. Många politiker råkar i stora frestelser i förhållande till pengar och kvinnor. Vad kunde vara orsaken till att den här mannen hade klarat sig ur alla frestelser, utan att falla en enda gång? (v. 19–20)
 • Observera att enligt Jesus ska buden hållas också vad gäller tankar och ord, inte bara handlingar. Tror ni att mannen hade klarat det?
 • Skulle du kunna svara Jesus på samma sätt som den unge politikern svarade?
 1. Ett fattades ännu mannen. Ge olika alternativ till vad det kunde vara. (v. 21) 
 2. Hurudana saker anser människor i allmänhet att är deras skatter? (v. 21)
 • Mannen i vår text hade två skatter på jorden. Vilka var de?
 • Hur kan man samla skatter i himlen?
 • Jämför de skatter vi har på jorden med dem vi har i himlen. Vilka är skillnaderna mellan dem?
 1. Mannen hade troligen familj och åldrande föräldrar att försörja. Vad skulle ha hänt dem, om han hade följt Jesu bud i vers 21?
 • Skulle du i motsvarande situation kunna tänka att Gud nog på sätt eller annat bär omsorg om din fru, dina barn och dina föräldrar?
 • Skulle du kunna avstå från din egendom och ditt bankkonto, om det var ett villkor för att kunna följa Jesus?
 1. Vad skulle ha hänt, om Jesus hade önskat mannen välkommen in i lärjungaskaran utan några villkor?
 • Enligt vers 21 såg Jesus på den unge politikern med kärlek. Varför sa han då så hårda ord till mannen att denne gick bort?
 1. Vilka alternativ blev kvar för mannen, när han märkte att han inte klarade av att avstå från sina skatter?
 • Hur skulle Jesus kanske ha reagerat, om mannen hade erkänt att han älskade pengar mer än Gud, och bett om förlåtelse för det?
 1. Jämför det svar Jesus gav den rike unge mannen med det svar han gav Petrus (v. 27). Är svaret det samma i bägge fallen, eller är de olika?
 • Samtala om följande: Är det möjligt för Gud att rädda en människa som är bunden till sina jordiska skatter?

Glädjebudskap: Jesus avstod från sin skatt i himlen, när han kom till jorden. På korset led han det straff som den människa, som är bunden till sina jordiska skatter och avgudar, borde ha lidit. Han gjorde det för din skull.