» 

 » 

3. En fälla gillras för Jesus, Mark 3:1–6

3. En fälla gillras för Jesus, Mark 3:1–6

Inledning: Redan i Markus 2:23–28 beskrivs den första dispyten som Jesus hade med fariséerna om sabbaten. Den dispyt som omtalas i textavsnittet för idag är den andra i ordningen. För fariséerna betydde ett noggrant firande av sabbaten att Messias skulle komma. Det var också ett villkor för den enskildes frälsning.

 1. Hur påverkades mannens liv av att han hade en förtvinad hand? (Arbetslivet, den ekonomiska situationen, familjerelationer, relationen till Gud? Vilket slags arbete kunde man på den tiden utföra med bara en hand?)
  • I vers 5 framkommer det att handen en gång hade varit frisk. Vad tror ni att mannen hade gått igenom, efter det att handen förtvinat?
  • Hurdant intryck ger den här texten av mannens natur?
 2. Hurdan stämning rådde i synagogan den här sabbaten?
  • Vi märker av texten att mannen inte kom till synagogan för att bli botad. Varför kom han då?
  • Varför bad mannen inte Jesus om hjälp?
  • Jämför de motiv med vilka den sjuke mannen respektive fariséerna kom till synagogan den här sabbaten.
 3. Varför anklagade inte fariséerna Jesus direkt genom att rakt ut säga vilka fel han enligt deras åsikt hade?
  • Vad tänkte fariséerna om mannen med den förtvinade handen?
 4. Varför kallade Jesus fram mannen från den bakersta bänken, i stället för att bota honom där han satt?
  • Tror du att mannen hade stigit fram på befallning av vem som helst i församlingen?
 5. I vers fyra är Jesus tydlig i fråga om sina egna och fariséernas avsikter. Vad menar Jesus när han använder så starka uttryck som “att rädda liv” och ”att döda?” (På vilket sätt hade fariséernas förhållningssätt kunnat döda den här mannen? Hur räddade Jesu sätt att förhålla sig till den här mannen hans liv?)

 6. Evangelierna talar sparsamt om att Jesus visade vrede. Varför var Jesus vid det här tillfället fylld av både sorg och vrede (vers 5)?

 7. Vad trodde mannen om Jesus, när han befallde musklerna i den förtvinade handen att börja fungera?
  • Vilket motsvarande trossteg väntar sig Jesus av dig idag?
 8. Vad var det i Jesu handlande och ord som upprörde fariséerna så mycket, att de började smida planer på att döda honom?
  • Svara utgående från den här händelsen: Vad var det som var fel i fariséernas tro på Gud?
 9. Varför var det så viktigt för Jesus att den här mannen blev botad, så att han satte sitt eget liv på spel genom att bota denne på sabbaten? (vers 4)
  • Varför dödades Jesus fastän han, för att låna orden i vers 4, bara hjälpte och räddade människornas liv?

Glädjebudskap: Sabbaten hade helt olika betydelse för Jesus och för fariséerna. För fariséerna betydde den en lag som människan måste uppfylla för att räddas. För Jesus var sabbaten en bild av evangeliet – ett tecken på att Gud ger sitt folk vila från sina gärningar genom syndernas förlåtelse (Hebr 4:4–10).