» 

 » 

5. Ett hopplöst fall, Mark 5:1–20

5. Ett hopplöst fall, Mark 5:1–20

Inledning: Mannen i texten var antagligen hedning, eftersom han bodde på den östra stranden av Gennesarets sjö. Hedningarna födde upp svin och åt köttet från dem, medan svinet för judarna var ett orent djur. Orena andar kommer ofta in i en människa genom dyrkan av avgudar. En legion var en stridsenhet bestående av 6 000 romerska soldater.

 1. Mannen som var besatt av de orena andarna hade anhöriga (vers 19). Vad hade mannens anhöriga försökt göra, för att rädda honom?
  • Vad kan ha varit det svåraste i den här situationen för mannens fru, barn och föräldrar (vers 3–5)?
  • Vilka människor i vår tid kan upplevas vara lika “hopplösa fall” som den här mannen?
 2. Vad av det som beskrivs i vers 3–7 gjorde mannen av egen vilja, och vad fick de onda andarna honom att göra?
  • Vad önskade mannen egentligen av Jesus (vers 6–7)? (Vilken motsägelse finns i mannens beteende?)
 3. Vad visste mannen om Jesus från förut? Hur hade han fått den informationen (vers 7)?

 4. Vad kan vara orsaken till att upp till 6 000 onda andar kan ta en människa i besittning (vers 9)?
  • Vad lär oss diskussionen mellan Jesus och de onda andarna om styrkeförhållandena i andevärlden (vers 8–13)?
  • Varför tillät Jesus andarna att göra det som de bad om?
  • Kanske det i vår mitt finns någon som är rädd för andar, spöken och mörker. Vilken tröst kan en sådan människa få av den här texten?
 5. Varför blev inte människorna i Gerasa glada över att deras granne blivit frisk (vers 14–17)?
  • Hur mycket skulle 2 000 svin kosta i våra dagar?
  • Hur skulle du förhålla dig till Jesus, om han skulle förstöra din egendom för att rädda en annan människa?
 6. Hur mycket förändrades i mannens liv?
  • Vad tror ni att mannen efteråt tänkte om de år då han bodde bland gravarna? (Hur förvandlade Jesus minustecknet i den här mannens liv till ett stort plus?)
 7. Varför ville inte Jesus att mannen skulle slå följe med dem som vandrade med honom (vers 18–19)?
  • Varför befallde Jesus den här hedningen att sprida budskapet om det som hänt, fastän han annars förbjöd judarna att berätta om de under som de fick vara med om?
 8. Jesus säger idag orden i vers 19 till oss. Vad betyder de för dig i din livssituation? (Vilka av Guds stora under skulle Jesus vilja att du berättade om för de dina?)
  • Hur borde du enligt den här texten förhålla dig till den människa som du betraktar som ett hopplöst fall?
 9. Den här kampen mot Satan vann Jesus med siffrorna 10–0. Men förlorade han mot honom på Golgata?

Glädjebudskap: Ledaren läser Jes 52:14 och 53:3. Jesus påminde mycket om mannen från Gerasa, när han hängde på korset. I den stunden fick en legion onda andar lov att anfalla honom för att tortera honom. Det skedde därför att han i den stunden stod till svars för våra synder inför Gud.