» 

 » 

9. 25 000 bröd och 10 000 fiskar, Mark 6:30–44

9. 25 000 bröd och 10 000 fiskar, Mark 6:30–44

Inledning: Gruppledaren visar på en karta var stranden mitt emot Betsaida (vers 45) och platsen för brödundret ligger, samt räknar ut hur många kilometer det är till de viktigaste städerna i Galiléen. Observera att Jesus och hans lärjungar hade tänkt vila sig under resan (vers 31–32).

 1. Hur förändras en människa, när hon i sin brådska inte hinner äta eller dricka (vers 31)?
  • Vad tänkte lärjungarna, då de såg att folket redan stod och väntade på Jesus, när de kom till stranden (vers 32–33)?
  • Varför blev Jesus inte nervös på folkmassan, fastän han förlorade sin lediga dag (vers 34)?
 2. När Jesus hade avslutat sitt tal, var det redan sent på eftermiddagen. Hur kan lärjungarna ha känt sig vid den tiden på dagen?
  • Räkna ut hur länge hemresan kan ha räckt, när man gick till fots från stranden mitt emot Betsaida till de viktigaste städerna i Galiléen. Observera att det i sällskapet också fanns åldringar och barn.
 3. Fem semlor och två fiskar utgjorde en måltid för en man. Hur mycket skulle en sådan lunch kosta i våra pengar?
  • Hur många byar skulle man ha varit tvungen att länsa på mat, innan man fått ihop en måltid för femtusen män, det vill säga 25 000 bröd och 10 000 fiskar?
 4. Hur mycket skulle en lunch för femtusen män kosta i vår valuta?
  • På den tiden var 200 denarer lika mycket som 2/3 av årslönen för en man. Varför nämnde lärjungarna just den summan för Jesus?
 5. Varför sa Jesus till sina lärjungar: “Ge ni dem att äta!” (vers 37)?
  • Vad borde lärjungarna ha svarat på Jesu befallning?
 6. Varifrån fick lärjungarna mod att göra så som Jesus befallde (vers 39)?
  • Trodde människorna att de skulle få mat, när de satte sig ner i gräset? Om de trodde det, varifrån tänkte de att maten då skulle komma (vers 40)?
 7. Varför förökade Jesus det bröd som redan fanns, så att det blev 5 000 gånger mer, i stället för att han skulle ha förvandlat 5 000 stenar till bröd (vers 41–42)?
  • Vilken är skillnaden mellan de under som Jesus gör, och de “under” som häxor gör?
 8. Fundera över varför kristna i vår tid inte är särskilt intresserade av att mätta de hungrande i vår värld. (Vad är kristna i vår tid intresserade av?)
  • Var finns de hungrande som Jesus vill att du skulle mätta idag?
 9. Tror du att Jesus kan föröka de (till och med små) gåvor som du ger honom?
  • Vilken är skillnaden mellan tro och realism?

Glädjebudskap: Efter att ha utfört det här undret sa Jesus: “Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött.” (Joh 6:51). Genom sin korsdöd blev Jesus själv nattvardsbröd och det eviga livets bröd för oss.