» 

 » 

11. En blind utan egen vilja, Mark 8:22–26

11. En blind utan egen vilja, Mark 8:22–26

Inledning: Som barn hade mannen kunnat se. Vi vet det, därför att Jesus bara botade en enda människa som var född blind (Johannes 9:32). I vår text beskrivs den enda gången då Jesus stegvis botade en sjuk. Han hade just diskuterat andlig blindhet med sina lärjungar (vers 18). Han hade också en gång tidigare förebrått den här orten (Betsaida) för dess otro (Matteus 11:21).

 1. Varför bad den blinde själv inte om någonting av Jesus?
  • Föreställ er hurdant liv han dittills hade haft.
  • Vad hade gjort mannen så passiv? Ge olika tänkbara skäl.
 2. Vad önskade de som förde mannen till Jesus att han skulle göra (vers 22)?
  • På vilket sätt svarade Jesus på vännernas begäran?
  • Vem påminner du mer om, dem som förde den blinde till Jesus, eller den som blev förd till honom?
 3. Varför ville Jesus inte bota mannen inne i byn Betsaida, utan valde att först ta honom ut ur byn?
  • Föreställ dig att en vilt främmande människa skulle ta dig i handen vid ett tillfälle då du inte skulle kunna se honom. Hur skulle du reagera? (Vad berättar det om den blinde mannen, att han inte motsatte sig det att Jesus ledde honom ut ur byn?)
 4. Vilka fyra saker gjorde Jesus för den blinde?
  • Varför behövdes så här många skeden för att han skulle bli frisk? (Vad betydde det stegvisa tillfrisknandet, och ordväxlingen med Jesus för den blinde?)
 5. Jesus ledde den blinde ut ur byn, enkom för att komma undan människorna. Tror du att det ändå fanns människor på plats, eller trodde mannen bara att han såg dem (vers 24)?
  • Försök föreställa dig situationen då Jesus lade sina båda händer på mannens huvud, och frågade om han såg någonting. Vad skulle ha varit det rätta svaret på den frågan?
  • Varför upprepade Jesus inte sin fråga i den senare fasen, då han botade mannen (vers 25)?
 6. Varför ville Jesus inte att mannen skulle återvända till Betsaida, där hans vänner troligen väntade på honom? (Vad skulle ha kunnat hända i byn, om mannen hade gått dit?)
  • Vad annat i mannens liv helades, förutom hans ögon?
  • Vilket var Jesu slutliga mål för den här mannen?
 7. Den här texten frågar oss också om vi ser Jesus med ”vårt hjärtas ögon” (vers 18). Jesus står framför dig i dag och frågar: “Ser du något?” Vad svarar du honom?
  • På vilka olika sätt har Jesus försökt öppna ”ditt hjärtas ögon”, så att du skulle kunna se honom?
 8. Vad lär det här undret oss om himlen?

Glädjebudskap: Att den blinde mannens ögon öppnades, var ett tecken på att Herren själv hade kommit till jorden, och att människorna fick se honom ansikte mot ansikte (Jesaja 35:4–5). Jesus var ändå så fördold, att många inte såg honom som Gud. Också lärjungarna hade svårt att se vem Jesus i själva verket var (vers 18). Den här berättelsen försäkrar oss, att Jesus inte lämnar sitt arbete på hälft, utan kommer att slutföra det, innan vi ser honom sådan som han verkligen är (1 Johannesbrevet 3:2).