» 

 » 

Paneldiskussion: Spelar det någon roll?

Paneldiskussion: Spelar det någon roll?

Pekka Reinikainen, Mats Selander, Tore Jungerstam, Göran Stenlund

Paneldiskussion
Spelar det någon roll? Vilka konsekvenser får olika uppfattningar om ursprungsfrågorna?
I panelen: Pekka Reinikainen, Mats Selander och Tore Jungerstam, moderator: Göran Stenlund

***

Apologetikkonferensen Alltid redo! 2018 hade temat I begynnelsen – om universums och livets ursprung och utveckling och hölls 9–11.11 på Evangeliska Centret i Vasa med SLEF och Evangeliska folkhögskolan som arrangörer. Som föreläsare fungerade Mats Selander, Pekka Reinikainen och Tore Jungerstam.

Mats Selander, Stockholm, undervisar vid Apologia – Centrum för kristen apologetik och har både redigerat och gett ut egna böcker. Pekka Reinikainen, Helsingfors, är läkare och författare och föreläser ofta om skapelserelaterade ämnen. Tore Jungerstam, Pedersöre, är lågstadierektor och teolog. Hans specialintresse är urhistorien.