» 

 » 

Islams tro och mötet med väst, del 2

Islams tro och mötet med väst, del 2

Lars Mörling

Islams tro och mötet med väst
Del 2
Lars Mörling

***

2016 års upplaga av apologetikkonferensen Alltid redo! hölls 28–30.10 på Evangeliska folkhögskolan i Vasa med SLEF och Evangeliska folkhögskolan som arrangörer. Temat var Hur möter vi utmaningen från nyandlighet och islam?

Som föreläsare fungerade Lars Mörling och Lars Johansson. Lars Mörling har arbetat bland muslimer i fyrtio år, varav tretton år i Egypten. I Sverige har han varit pastor för en mångkulturell församling i ett invandrartätt område i Stockholm. Lars Johansson är lärare vid Örebro Teologiska Högskola. Hans specialområde är nyandlighet, som han följt sedan slutet av 1070-talet, bland annat genom att under en tid leva bland andliga sökare och deras lärare i Indien.