» 

 » 

Att lyssna och samtala om livsfrågor

Att lyssna och samtala om livsfrågor

Leif Nummela

Att lyssna och samtala om livsfrågor
Den kristna tron som världsåskådning
Lär dig ställa de rätta frågorna
Leif Nummela

***

Den allra första apologetikkonferensen Alltid redo! hölls 23–25.11.2012 på Evangeliska folkhögskolan i Vasa. Medverkande var Leif Nummela, teolog, författare och huvudredaktör för tidningen Uusi tie, Henrik Perret, teolog och generaldirektör för Finlands teologiska institut, Boris Salo, teolog och författare till flera böcker, Marcus Jakobsson, teolog, Henrik Östman, teolog, Johan Eklöf, teolog, Christoffer Skuthälla, ingenjör och Thomas Illman, lärare inom naturvetenskapliga ämnen.