» 

 » 

Att ge skäl för sin tro

Att ge skäl för sin tro

Christoffer Skuthälla, Johan Eklöf, Thomas Illman

Att ge skäl för sin tro
Paneldiskussion
Christoffer Skuthälla, Johan Eklöf, Thomas Illman

***

Den allra första apologetikkonferensen Alltid redo! hölls 23–25.11.2012 på Evangeliska folkhögskolan i Vasa. Medverkande var Leif Nummela, teolog, författare och huvudredaktör för tidningen Uusi tie, Henrik Perret, teolog och generaldirektör för Finlands teologiska institut, Boris Salo, teolog och författare till flera böcker, Marcus Jakobsson, teolog, Henrik Östman, teolog, Johan Eklöf, teolog, Christoffer Skuthälla, ingenjör och Thomas Illman, lärare inom naturvetenskapliga ämnen.