» 

 » 

1. Ordet är Gud, Joh 1:1–18

1. Ordet är Gud, Joh 1:1–18

Inledning: (A) Om det i er bibelsits finns människor som inte alls känner Bibeln, föreslår vi att ni lämnar denna text till ett senare tillfälle. Den är något för svår att förstå för nybörjare.
(B) Frågorna inom parentes ställs endast om ingen svarat på föregående fråga.

 1. Ordet (vers 1–3, 14)
  • Förklara med egna ord innehållet i de fyra verserna.
  • Vad anser du att “ordet” har för betydelse för gemenskapen mellan två människor?
  • Varför är “ordet” det viktigaste i den kristna tron, viktigare än t.ex. erfarenheten?
  • Om vi inte hade Guds ord, hur skulle vi då kunna känna Gud?
  • Varför kallas Jesus “Guds Ord”?
 2. Ljuset (vers 4–10)
  • Vad betyder verserna 4–5?
  • Vad har Jesus gemensamt med ljuset?
  • Vad innebär det att mörkret inte har övervunnit ljuset? (vers 5)
  • Varför kände inte världen Jesus, trots att han lyste som ett ljus i mörkret? (vers 10)
 3. Johannes Döparen (vers 6–8)
  • Vilken var Johannes Döparens uppgift enligt denna text?
  • Vad innebär det att Johannes Döparen inte själv var ljuset? (vers 8)
  • Vad hade gjort Johannes så ödmjuk att han inte började sträva efter att själv vara ljuset?
  • Jämför Johannes uppgift med den uppgift du själv fått av Gud.
 4. Världen och Guds barn (vers 9–13)
  • En hurdan plats är den här världen enligt texten?
  • Hur blir man enligt texten ett Guds barn? (Varför blir ingen ett Guds barn genom den naturliga födelsen?)
  • Har du blivit ett Guds barn? Om du har det, i så fall hur? (Du kan svara tyst för dig själv.)
 5. Johannes vittnesbörd (vers 15–18)
  • Berätta med egna ord vad Johannes vittnade om Jesus.
  • Kan du säga att orden i vers 16 är sanna i ditt liv?
  • Vilket är enligt Johannes det enda sättet att lära känna den sanna Guden?
  • Vad anser du i ljuset av denna text om påståendet att muslimerna, judarna och de kristna har samma Gud?

Glädjebudskap: Jesus och Ordet är samma sak. Den som tar emot Bibelns ord i sitt liv, tar emot Jesus. Den som avvisar Bibeln, avvisar Jesus. Jesu ord är det ljus som lyser i ditt mörker även i dag. Det är bara av detta ord som du kan få “nåd och åter nåd”.