» 

 » 

2. Vi har funnit Messias! Joh 1:43–51

2. Vi har funnit Messias! Joh 1:43–51

Inledning: Se på en karta var Betania (1:28), Betsaida (1:44) och Nasaret (1:46) finns. Gamla testamentet nämner inte Nasaret i samband med Messiasprofetiorna, om man bortser från ordet skott, som är mycket likt ordet nasaré i hebreiskan (Jes 11:1; 53:2; Jer 23:5; 33:15). Ledaren bör på förhand läsa berättelsen om Jakobs stege (1 Mos 28:10–22), eftersom den sista frågan anknyter till den.

 1. Varför ville Filippos genast berätta för sina vänner om Jesus, som han nyss hade träffat? (vers 43–45)
  • Tänk tillbaka på den tid då du lärde känna Jesus. Ville du berätta för andra om vad du funnit? Varför/varför inte?
 2. Vad var det som fick Natanael att tvivla på Filippos ord?
  • Varför gick Natanael ändå till Jesus?
 3. Vad menade Jesus med de ord som han hälsade Natanael med? (vers 47)
  • Vad tror du Natanael kände när han hörde Jesu hälsningsord?
  • Hur skulle du känna dig, om Jesus i dag sade till dig: ”Där är en sann israelit, en som är utan svek”?
 4. Till Natanaels förvåning visste Jesus vad som hade hänt under fikonträdet. Vad kan Natanael ha tänkt på, eller bett om, under fikonträdet? Fundera på olika alternativ.
 5. Tänk på det du funderade på, när du senast var ensam. Hur känns det att tänka att Jesus också var där, och läste dina tankar som en öppen bok?
  • Vad betyder det för en människa, att någon ser hennes innersta och hennes verkliga jag?
 6. Jesu ord i vers 47 är ett indirekt citat ur Psaltaren 32:1–2 (ledaren läser). Hur kan en människa bli så rättfram, att det inte finns något svek i hennes hjärta?
 7. På vilka grunder kallar Natanael plötsligt Jesus för Guds Son och Israels konung? (vers 49)
 8. Ledaren återger kort 1 Mos 28:10–22. Vad menar Jesus med verserna 50–51? Fundera på olika alternativ.
  • Vad har Jakobs stege och Jesu kors gemensamt?