» 

 » 

4. Jesus med piskan i handen, Joh 2:13–22

4. Jesus med piskan i handen, Joh 2:13–22

Inledning: Templet var för judarna den viktigaste platsen på jorden, viktigare än hus och hem. Kung Salomo byggde det första templet, Serubbabel det andra. Det tempel som fanns på Jesu tid var en ståtlig byggnad som hade byggts av kung Herodes den store. Det förstördes bara 30–40 år efter att Jesus hade blivit korsfäst.

 1. Läs verserna 14–16. Vad är det som förvånar dig mest i Jesu beteende?
  • Det tar en stund att göra en piska av repstumpar; hur tror du Jesus såg ut medan han höll på med det? (vers 15)
  • Föreställ dig de ljud som hördes i templet i de ögonblick som skildras i vers 15.
 2. Varför hindrade ingen Jesus, när han stjälpte omkull bord och svängde med piskan?
  • Vad var den egentliga orsaken till att Jesus blev arg?
 3. Är det enligt din åsikt möjligt att Guds tempel/kyrka skulle kunna bli en marknadsplats eller saluhall idag? Varför? Motivera ditt svar.
  • Man förrättade offer i templet för att få förlåtelse för sina synder. På vilket sätt hade offertjänsten blivit korrumperad, så att den inte längre motsvarade sitt syfte?
 4. Varför hatar Bibelns Gud ceremonier som förrättas utan innehåll?
  • Fundera över din egen gudstjänst. I vilken mån är den enbart en yttre ceremoni?
  • Vad har du kanske själv i ditt hjärtas tempe,l som Jesus idag borde rensa ut? (Du kan svara tyst för dig själv om du vill.)
 5. Vad är skillnaden mellan Jesu hat och vårt hat? (vers 16–17)
 6. I texten jämför Jesus tempelbyggnaden med sin egen kropp. (vers 19–21) Varför var Gud tvungen att resa upp ännu ett tempel, förutom det som redan fanns? (Vilka av templets funktioner uppfyllde Jesus i sin egen kropp på korset?)
 7. Fundera ut olika orsaker till varför Gud lät romarna förstöra templet i Jerusalem 30–40 år efter det att Jesus hade blivit korsfäst. (Varför behövs det inte längre något tempel i Jerusalem?)
 8. När man kallar Jesu kropp ett tempel, tänker man, förutom på försoningens plats, också på den kristna församlingen (1 Kor 12:27). Skulle våra församlingar enligt din åsikt behöva samma slags rensning som Jesus utförde i templet i Jerusalem? Motivera ditt svar.
  • I vilka situationer bör kyrkans ledare svänga med piskan?

Glädjebudskap: Jesus har blivit det tempel, där dina synder sonades. Men han kom inte bara som ett tempel, utan också som ett offer – som Guds lamm som tar bort världens synd.