» 

 » 

6. Levande vatten, Joh 4:4–19

6. Levande vatten, Joh 4:4–19

Inledning: Kvinnan i vår text var samarier. Hon hörde alltså till ett blandfolk som judarna föraktade. Ifall kvinnan vid det här tillfället var ungefär trettio år gammal, betyder det att hon bytt man i medeltal vartannat år.

 1. Varför tror du att kvinnan gick till brunnen mitt på dagen (när det var som hetast), och inte mot kvällen, så som de andra kvinnorna i Sykar gjorde? (Hur kände hon sig kanske, när hon varje dag gick ensam till brunnen?)
  • Vem hade den här kvinnan sällskap av?
  • Vilka förhoppningar och rädslor kunde den här kvinnan ha inför framtiden?
 2. Vilket skulle vara svårare, att överge sin partner fem gånger i rad, eller att fem gånger i rad bli övergiven av sin partner? Motivera ditt svar.
  • Hur tror du att det kändes att inleda ett nytt förhållande för sjätte gången, och till på köpet med en gift man?
  • På vilket sätt försökte kvinnan kanske motivera det faktum att hon tagit pappan från något eller några av barnen i byn?
 3. Vad månne kvinnan tänkte just nu om sig själv? Om män? Om kärleken?
 4. Judiska män talade absolut inte på tumanhand med främmande kvinnor. Varför var Jesus inte rädd för fördömanden och skvaller?
  • Varför inledde Jesus samtalet med den samariska kvinnan genom att be henne om en tjänst? (vers 7)
 5. Hur uppfattade kvinnan Jesu ord i vers 10?
  • Vad törstade den här kvinnan allra mest efter?
  • Vad törstar du allra mest efter i ditt liv? (Du kan svara på den här frågan tyst för dig själv.)
 6. Läs vers 14 som Jesu ord avsedda just för dig. Vad betyder de här orden i din nuvarande livssituation?
  • Hur är den människa beskaffad, som i sitt inre har en källa med det levande vattnet?
 7. Varför svarar Jesus på kvinnans begäran med att säga: “Gå och hämta din man”? (vers 15–16)
  • Vad skulle ha hänt, om det samtal som omtalas i vers 16–17 inte hade utspunnit sig, utan Jesus direkt skulle ha svarat som han svarade i vers 18?
  • Varför vill Jesus visa också oss vilken vår synd är, innan han ger oss det eviga livets vatten?
 8. Vad tror ni kvinnan tänkte, när hon märkte att Jesus visste allt om det liv hon levt?
  • Hur förstod kvinnan att Jesus inte föraktade henne, utan tvärtom älskade henne?
 9. När samtalet fortsätter, avslöjar Jesus för den samaritiska kvinnan att han är Messias, något som han ännu länge höll hemligt för andra. Varför tror ni att han gjorde det? (vers 25–26)
 10. Vilka praktiska konsekvenser fick det för kvinnans liv, att hon fick det levande vattnet av Jesus? Se vers 29–30. (Hur förändrades hennes relation till sin synd? Hur förändrades hennes relation till byborna?)
  • Vilken törst befriade Jesus kvinnan från? Vilken törst befriades hon inte från?

Glädjebudskap: På korset ropade Jesus: “Jag törstar” (Joh 19:28). Han, källan till det levande vattnet, måste stå ut med en förfärlig fysisk och andlig törst. Det var priset som Jesus måste betala för det levande vatten som han erbjuder också oss idag.