» 

 » 

7. Under, tecken och tro, Joh 4:46–54

7. Under, tecken och tro, Joh 4:46–54

Inledning: Kungen, i vars tjänst mannen i texten är, var Herodes Antipas. Han var den som hade anhållit Johannes Döparen och mördat honom. (Den Herodes som gjorde sig skyldig till barnamorden i Betlehem, var farfar till den här mannen.) Herodes, både den äldre och den yngre, var halvjudar och mycket impopulära i folkets ögon. Från Kapernaum till Kana var avståndet 38 km.

 1. Vad hade kanske varit bra, vad hade varit dåligt i den här tjänstemannens liv, innan hans son blev sjuk?
 2. Varför sände tjänstemannen inte sin tjänare till Jesus, utan gick själv?
  • Föreställ dig någon ort som ligger 40 km från det ställe där du nu befinner dig. Hur lång tid skulle det ta för dig att gå till fots en sådan sträcka?
  • Vad tror du att den här pappan tänkte, medan han gick från Kapernaum till Kana?
 3. Varför hade den här mannen speciellt svårt att be Jesus om en tjänst?
  • Tänk på en sådan gång, då det har varit svårt för dig att be Jesus om hjälp. Vad berodde det på?
 4. Vad har Jesu ord i vers 48 att göra med texten?
  • Vad ligger det för galet i det, att någon söker tecken och under för att kunna tro?
  • Kan Jesu ord i vers 48 enligt din åsikt passa in på pappan i texten? Motivera ditt svar!
 5. Varför gick Jesus inte med pappan till Kapernaum, fastän han bad honom göra det? (vers 47 och 50)
  • På vilket sätt förändrades pappans tro, då han hade mött Jesus? (vers 50b)
 6. Varför har vi människor så svårt att tro enbart på Guds ord, innan vi får uppleva hans hjälp?
  • Vilket är det löfte av Jesus som du just nu borde klamra dig fast vid?
 7. Varför står tidpunkten när pojken blev frisk, omnämnd i Bibeln? (vers 52)
  • Vad skulle det ha betytt för pappan, om pojken hade blivit frisk en helt annan tidpunkt, än den då Jesus gav sitt löfte?
 8. Vad betyder ordet “tro” enligt den här berättelsen?
  • Jämför pappans tro med din egen.
 9. Vad lär den här berättelsen oss om Jesu ord?
  • Vilken skillnad ligger det i att någon lider utan Guds ord, och att någon mitt i sitt lidande håller fast vid Guds ord?
 10. Varför använde sig inte Jesus av sina undergörande ord för att hjälpa sig själv, då han hängde döende på korset?

Glädjebudskap: Det finns kraft i Jesu ord, därför att ett högt pris har betalats för dem. Den kunglige tjänstemannens son fick leva. Men Guds Son måste dö.