» 

 » 

8. Övergiven av alla, Joh 5:1–18

8. Övergiven av alla, Joh 5:1–18

Inledning: Vår text beskriver den första sabbatskonflikten som Jesus hade med judarna. Sabbaten var judarnas heliga vilodag. De trodde att Messias inte skulle komma till sitt folk, innan de på ett riktigt sätt hade firat åtminstone en sabbat. Vid arkeologiska utgrävningar i Jerusalem har man hittat dammen Betesda med dess pelargångar. (Vers 4 är utelämnad både i Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln, därför att den också saknas i de äldsta handskrifterna.)

 1. Föreställ dig den sjuke mannens dagliga liv i Betesdas pelargångar under 38 år.
  • Det grekiska ordet “astheneia” i vers 5 kan betyda sjukdom, men oftast används ordet för svaghet. (Både Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln har översatt ordet med “sjuk”. Övers. anm.) Försök föreställa er olika alternativ till vad den här mannen kunde ha lidit av.
  • Hur skilde sig de första tio åren av sjukdom från de sista tio åren av sjukdom?
 2. Varför tog inte de anhöriga ansvar för den här mannen? (vers 7) (Vad var eventuellt mannens eget fel, och vad var de anhörigas och släktingarnas fel?)
  • Hurdant intryck får du av den här mannen? Se vers 7.
 3. Hurdana kan de inbördes relationerna ha varit mellan de sjuka som väntade på att bli botade?
  • Varför lät de andra inte den här stackars mannen, som varit sjuk så länge, gå före dem i det svallande vattnet?
 4. Vad trodde mannen i vår text egentligen på? (Från vem väntade han hjälp?)
  • Vilka slags märkvärdiga sätt att bli frisk på, tyr sig människor till idag?
  • Vilken var den mannens synd, som Jesus hänvisade till i vers 14?
 5. Varför tror du att Jesus gick för att möta just den här mannen, och inte någon annan av de lidande?
  • Varför frågar Jesus mannen om en så självklar sak? (vers 6)
  • Varför svarade mannen inte direkt på Jesu fråga? (vers 7)
  • Vad skulle du svara Jesus, om han frågade dig om du vill att ditt mest akuta problem ska lösas?
 6. Vad är enligt Jesu åsikt värre än ett 38 år långt lidande? (vers 14)
  • Vad är enligt Jesus ett värre alternativ än ditt nuvarande lidande?
 7. Vad tror du att mannen gick för att göra i templet, efter att han blivit botad? (vers 14)
  • När började mannen tro på Jesus (om han gjorde det)?
 8. Varför gick den botade mannen för att göra det som vers 15 talar om? Ge olika alternativ.
  • Jesus visste på förhand hur det hela skulle sluta, varför botade han ändå mannen?

Glädjebudskap: Jesus fick också själv uppleva samma öde som mannen i vår text. Också han blev övergiven av alla. Därför kan Jesus nu säga till den som känner sig helt övergiven: “Du har en som förstår dig och bryr sig om dig. Du har mig.”