» 

 » 

10. En fördold Messias, Joh 7:40–52

10. En fördold Messias, Joh 7:40–52

Inledning: Den profet som vers 40 syftar på, är den nye Mose, som judarna väntat på i mer än tusen år (5 Mosebok 18:15, 18).

 1. Vilka olika grupper av människor framträder i vår text?
  • På vilka olika sätt förhåller sig de här människorna till Jesus?
 2. Vad borde ha hjälpt Jesu samtida att förstå att han är Messias?
  • Varför förkunnade Jesus inte för alla: “Trots att jag kommer från Galiléen, är jag en ättling till David, född i Betlehem?” (vers 41–42)
 3. Tycker du att människor idag har lättare att tro att Jesus är Messias, än vad judarna hade i början av vår tideräkning? Motivera ditt svar.
 4. Varför måste det att Jesus var Messias hållas hemligt? (Vad skulle ha hänt, om det hade varit alltför lätt att känna igen Jesus som Messias?)
 5. Varför har vi så svårt att stå emot grupptryck? (vers 45–48)
 6. Vad avslöjar vers 49 om fariséernas sätt att tänka?
 7. Vad kan fariséerna ha planerat göra vid det möte i Stora rådet som verserna 45–52 talar om?
  • Varför gjorde Jesu ord större intryck på dem som skulle anhålla honom, än de underverk som han gjorde? (vers 46)
 8. Vad skulle ha hänt, om Nikodemus hade hållit tyst? (vers 50–51)
  • Nikodemus hade tidigare besökt Jesus om natten, av rädsla för grupptrycket. Varifrån fick han nu mod att tala det han sa?
  • Klarar du av att tala om din övertygelse, då alla andra är av annan åsikt?
 9. Gick Nikodemus ord hem eller inte? Om de gjorde det, vad åstadkom de i så fall?
  • Tror du att Nikodemus ångrade det han sagt, när han hörde den kritik som finns uttryckt i vers 52? Motivera ditt svar.
 10. (Om det finns tid:) Vilket ansvar har en människa, om majoriteten håller på att fatta fel beslut?

Varför uppenbarade inte Gud klart och entydigt inför hela folket, att Jesus är Messias?