» 

 » 

11. Jesus som domare, Joh 8:1–11

11. Jesus som domare, Joh 8:1–11

Inledning: Enligt Mose lag skulle både kvinnan och mannen stenas till döds, om de hade gjort sig skyldiga till äktenskapsbrott (3 Mosebok 20:10). Romarna hade ändå förbehållit sig själva rätten att utdöma och verkställa dödsstraff i det ockuperade Israel.

 1. Vad får en människa att begå äktenskapsbrott? Ge olika alternativ.
  • Vilken lycka och smärta kan “den nya kärleken” ha fört med sig i den här kvinnans liv?
 2. Vad är kanske det värsta, när någon blir tagen på bar gärning med att göra sig skyldig till äktenskapsbrott?
  • Vad tänkte kvinnan om sin älskare, efter att han flytt fältet?
  • Vad i den här situationen kan ha känts svårast för älskaren, som antagligen också var gift?
 3. Den morgonen råkade också många andra inblandade i en svår situation. Föreställ er hur det kändes för kvinnans man, barn och föräldrar? Och hur kändes det för älskarens fru och barn?
  • Hur kan en sådan här situation inverka på barnens själsliv?
 4. Vad kan den här kvinnan ha tänkt om Jesus, då hon släpades fram inför honom? (vers 3–5)
  • Vad tänkte hon i den stunden om sitt snedsprång?
 5. Varför släpade judarna kvinnan inför Jesus, fastän de mycket väl visste, att det bara var romarna som kunde utdöma dödsstraff?
  • Varför sa Jesus inte: “Ingen av er har rätt att stena den här kvinnan”, i stället för att säga det som står i vers 7b?
 6. Varför tror du att anklagarna gick sin väg, just i den ordning som vers 9 beskriver?
  • Varför ville Jesus inte se efter vilken effekt hans ord hade på hans åhörare, utan satte sig i stället ner för att skriva någonting i sanden?
 7. Varför skulle Jesus, och bara han, ha haft rätt att döma den här kvinnan till döden?
  • Varför handlade inte Jesus i det här fallet på det sätt som Mose lag föreskrev?
  • Vad hände med straffet som den här kvinnan borde ha lidit, efter att ha förorsakat olycka i så många människors liv?
 8. Varför flydde inte kvinnan från platsen, då hon fick möjlighet till det, när Jesus på nytt började skriva i sanden? (vers 8–9)
  • När började kvinnan tro på syndernas förlåtelse?
 9. Varför ville Jesus också säga orden i vers 11 till kvinnan?
  • Vad betyder dessa ord för dig i din nuvarande livssituation? (vers 11)

Glädjebudskap: Vi får inte veta vad Jesus skrev i sanden. Kanske fungerade han som domare, och skrev först upp det dödsstraff som lagen föreskrev. Den andra gången tillfogade han kanske: “Jag tar på mig straffet i hennes ställe.”