» 

 » 

13. Den gode Herden, Joh 10:1–16

13. Den gode Herden, Joh 10:1–16

 1. Verserna 1–6. I det här skedet avslöjar Jesus inte ännu att han talar om sig själv. Därför bör samtalet i bibelgruppen i det här skedet ännu handla konkret om herdar och får.
  • Vilka egenskaper har ett får, enligt de här sex verserna?
  • Vad är kännetecknande för en herde, enligt de här verserna?
  • Varför klarar sig fåret inte utan herden?
  • Varför går det inte så där bara att byta ut en herde mot en annan?
  • Vilken är skillnaden mellan en herde och en tjuv?
  • Vilken betydelse har dörrvakten för fåret?
 2. Verserna 7–10. Tjuvar, rövare och dörrar.
  • Vad betyder det att Jesus är dörren? (Vart leder den dörren?)
  • Vem syftar han på i vers 8?
  • Varför vill någon komma in bland de kristna genom att kliva över staketet, och inte genom att gå in genom Jesus-dörren? (Se också vers 1.)
  • Vilka är de människor som inom den kristna kyrkans väggar vill “stjäla, slakta och döda”?
  • Stämmer det in på ditt liv, att Jesus har kommit för att ge dig liv i överflöd? (vers 10)
 3. Verserna 11–13. Först nu avslöjar Jesus att han är den gode Herden, som många av profeterna i Gamla testamentet skriver om (till exempel i Hesekiel 34 och Psalm 23).
  • Vilka är skillnaderna mellan en god herde och en lejd herde? (Varför blir man överhuvudtaget en lejd herde?)
  • Vem avser Jesus, då han talar om lejda herdar?
  • Vad skulle du tänka, om ditt barn skulle offra sitt liv för sin hund?
  • Vilket är enligt din åsikt mer uppseendeväckande, det att en människa dör för sitt djur, eller att Gud dör i människans ställe?
  • Varför gick Jesus med på att dö i ditt ställe?
  • Ge ett exempel på “vargar” bland de kristna!
  • På vilket sätt borde herdarna i dag strida mot de vargar som anfaller den kristna gemenskapen?
 4. Verserna 14–16. Hur känner man igen den gode Herden?
  • Hur lär fåret och herden känna varandra? (Hur lär Jesus känna oss, och hur lär vi känna honom?)
  • Vad lär den här texten oss om Jesu ord? (vers 3, 4, 5, 8, 16)
  • Hur lär vi oss att skilja Jesu röst från andra röster?
  • Vad har alla kristna i hela världen gemensamt? (vers 16)
  • Varför kan man inte tala om den gode Herden, utan att samtidigt tala om hans död?

Glädjebudskap: Ledaren läser 2 Mosebok 12:7, 13. Den texten talar både om lammet och om dörren. Den talar också om för oss hur Jesus själv blev dörren.