» 

 » 

15. Vetekornets död, Joh 12:20–33

15. Vetekornets död, Joh 12:20–33

Inledning: Det var Jesu sista kväll. Frälsaren visste att han skulle dödas följande dag. I den här texten avslöjar Jesus något av den kamp som han utkämpade i sitt hjärta, före den förfärliga död som han gick till mötes.

 1. Varför kom grekerna inte direkt till Jesus? (vers 20–21)
  • Varför gick inte Filippus direkt till Jesus med sin begäran? (vers 22)
 2. Vad betyder det i praktiken att älska sitt liv? (vers 25)
  • Vad betyder det att “hata sitt liv”? (vers 25. I grundtexten används uttrycket “sätta livet på spel” för “att hata sitt liv”.)
  • Varför kan vi människor inte bli lyckliga, om vi sätter som mål för livet att bli lyckliga?
  • Vad betydde vers 26 konkret i lärjungarnas liv?
  • Hur kan du i dag förverkliga vers 26 i ditt liv?
 3. En hurdan kamp utkämpade Jesus i sitt hjärta i det här ögonblicket? (vers 27–28) (Mellan vilka alternativ var han tvungen att välja?)
  • Jesus hade bestämt sig för att dö för syndare, redan innan han kom till världen. Varför upprörde saken honom ändå?
  • Vad var det som fick Jesus att välja att dö såsom ett vetekorn?
 4. Om du fick välja, vilken väg skulle du välja för dig själv – ett lyckligt liv som ingen annan skulle ha någon nytta och glädje av, eller ett liv fyllt av lidande som skulle föra med sig stor välsignelse för andra? Motivera ditt svar.
 5. Kan du säga om ditt eget lidande på samma sätt som Jesus sade om sitt: “Just för denna stund har jag kommit”? (vers 27) Varför kan du det? Varför kan du det inte?
 6. Vad hade Jesus satt upp som det viktigaste målet för sitt liv? (vers 28)
  • Varför förhärligades Gud Faderns namn just i hans Sons lidande?
 7. Vad betyder verserna 31–32?
 8. Vilket var Jesu svar på Filippus och Andreas begäran? (vers 32–33)

Glädjebudskap: Jesus avstod från sitt liv av kärlek till oss. Borde då inte också vi kunna avstå från vårt eget liv av kärlek till honom!