» 

 » 

19. Bekymmer och glädje, Joh 16:20–24, 32–33

19. Bekymmer och glädje, Joh 16:20–24, 32–33

Inledning: Jesus talar här om på vilket sätt hans död – som ska inträffa följande dag – kommer att påverka hans lärjungar.

 1. Varför gläder sig världen över Jesu död? (vers 20)
 2. Vad vill Jesus lära oss med hjälp av bilderna från en förlossning?
  • Varför hör smärta ihop med att någonting nytt föds till världen?
  • Av vilket slag har det nya varit, som fötts genom smärta i ditt eller i dina närmastes liv?
  • Jesus talar tydligen också om sin egen död i vers 21. Vad vill han säga om den, genom bilden av en förlossning?
 3. Hur hör glädje och sorg ihop? (vers 22)
  • Vad kan ta glädjen ifrån oss? (vers 22)
  • Hurdan är den glädje som ingen kan ta ifrån oss?
 4. Vilka villkor ställer Jesus för att våra böner ska bli hörda? (vers 23–24)
  • Vilken är skillnaden mellan att be till Gud, och att be till honom i Jesu namn?
 5. Vad menar Jesus med löftet att Fadern ska ge oss allt vi ber honom om i Jesu namn? (vers 23–24)
  • Tror du att Jesu löfte i vers 23 och i vers 24 stämmer när det gäller dig? Motivera ditt svar.
  • Vilket är det största bönesvaret i ditt liv?
 6. Jesus säger i vers 33 att de kristna kommer att få lida, så länge de lever kvar här i världen. Vad tänker Jesus på, när han talar om lidande?
  • Varför söker många kristna ett liv utan svårigheter och lidande?
 7. Vad betyder det, att vi har frid i Jesus också mitt i lidandet?
  • Vad tror du, kan en kristen som inte tror att lidandet kommer från Gud ha frid?
 8. Vad betyder det, att Jesus har besegrat världen? (vers 33b)

Jesus säger vers 33b till dig personligen idag. Vad vill han säga dig om din aktuella situation?