» 

 » 

Dagens andakt, 10.2.2023

Dagens andakt, 10.2.2023

Martin Sandberg

Martin Sandberg tar avstamp i ett dramatiskt minne från tiden som missionär i Kenya och kopplar ihop minnet med det som Paulus skriver om Guds vapenrustning i Efesierbrevets sjätte kapitel. Avslutningsvis sjunger vi sången ”Missionen är Guds sak”.