» 

 » 

Den heliga stillhetens styrka

Den heliga stillhetens styrka

Curt Westman

Bibelhelgen Med evigheten i sikte hölls 10-12.2.2023 på Evangeliska Centret i Vasa som ett samarbete mellan SLEF och Evangeliska folkhögskolan. Curt Westman, hemma från Sverige och bosatt i Norge, var helgens huvudtalare.

Temat för festkvällen var Den heliga stillhetens styrka. Curt Westman medverkade med tal och Susanna Sandell med sång.