» 

 » 

Korsets smärta och korsets kraft

Korsets smärta och korsets kraft

Curt Westman

Bibelhelgen Med evigheten i sikte hölls 10-12.2.2023 på Evangeliska Centret i Vasa som ett samarbete mellan SLEF och Evangeliska folkhögskolan. Curt Westman, hemma från Sverige och bosatt i Norge, var helgens huvudtalare.

Det fjärde bibelstudiet av Curt Westman hade rubriken Korsets smärta och korsets kraft.