» 

 » 

Dagens andakt, 16.2.2023

Dagens andakt, 16.2.2023

Henrik Östman

Henrik Östman utgår i sin andakt från mötet mellan det lilla Jesusbarnet och den ålderstigne gudsmannen Simeon. Avslutningsvis sjunger vi psalmen ”Kristus är världens ljus” (Psalmboken nummer 53).

Andakten var ursprungligen tänkt att publiceras för en vecka sedan, torsdag 9.2.2023, men på grund av en redaktionell miss publiceras andakten först nu. Detta som förklaring till hänvisningen till kyndelsmässodagen, som inföll 5.2.2023.