» 

 » 

Fjärde söndagen i fastan

Fjärde söndagen i fastan

Anton Wargh

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Fjärde söndagen i fastan är Livets bröd, och predikotexten är hämtad från Johannesevangeliet 6:24–35. Som predikant fungerar Anton Wargh.