» 

 » 

Första söndagen efter påsk

Första söndagen efter påsk

Tobias Wallin

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för första söndagen är är Uppståndelsens vittnen, och predikotexten är hämtad från Lukasevangeliet 24:36–49. Som predikant fungerar Tobias Wallin.

För att ta del av den interaktiva bilden med bibelreferenser som hänvisas till i predikan, klicka här.