» 

 » 

Dagens andakt, 27.4.2023

Dagens andakt, 27.4.2023

Bo-Greger Nygård

Bo-Greger Nygård tar avstamp i en av lystringssångerna för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland: ”Det betyder föga”. I andakten nämns att vi avslutningsvis lyssnar till en inspelad version av nämnda sång från en jubileumsskiva. Men i och med att just den inspelningen inte finns tillgänglig i digitalt format, bjuds det i stället på en inspelning från SLEF:s årsfest i Kristinestad år 2019.