» 

 » 

Översättare får inte vara översittare

Översättare får inte vara översittare

Brita Jern, Anna och Magnus Dahlbacka

Översättare får inte vara översittare
SLEF:s bibelöversättningsarbete

En bibelöversättning blir inte bra om man inte känner sin målgrupp, menar Anna och Magnus Dahlbacka, som lärt sig att relationer är viktigast av allt. I detta avsnitt av serien Berättelser från utlandet samtalar de med Brita Jern om SLEF:s bibelöversättningsarbete.