» 

 » 

Fjärde söndagen i fastan

Fjärde söndagen i fastan

Markus Engström

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för fjärde året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Fjärde söndagen i fastan är Livets bröd, och predikotexten är hämtad från Johannesevangeliet 6:48–58. Som predikant fungerar Markus Engström.

Vill du ge en kollekt i samband med Helgens predikan? Nu är det möjligt att understöda radiomission i Kenya med en gåva! SLEF understöder produktionen av kristna radioprogram i en kenyansk lokalradiostation som når miljoner människor. Gåvor till SLEF/FI45 4055 1120 0020 96, meddelande ”radiomission Kenya”, eller till MobilePay nr 34014 tas emot med tacksamhet!

Penninginsamlingstillståndsnummer RA/2022/1661.