» 

 » 

Dagens andakt, 11.4.2024

Dagens andakt, 11.4.2024

Ann-Sofi Bäck

Ann-Sofi Bäcks andakt tar avstamp i talesättet ”Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet”. Avslutningsvis lyssnar vi till sången ”Är du glad, av hjärtat nöjd?” med Ungdomskören Evangelicum.

Andakten är en repris från 20.4.2023.