» 

 » 

Tredje söndagen efter påsk

Tredje söndagen efter påsk

Torsten Sandell

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för fjärde året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Tredje söndagen efter påsk är Guds folks hemlängtan, och predikotexten är hämtad från Femte Moseboken 30:19–20. Som predikant fungerar Torsten Sandell.

Vill du ge en kollekt i samband med Helgens predikan? Nu är det möjligt att understöda radiomission i Kenya med en gåva! SLEF understöder produktionen av kristna radioprogram i en kenyansk lokalradiostation som når miljoner människor. Gåvor till SLEF/FI45 4055 1120 0020 96, meddelande ”radiomission Kenya”, eller till MobilePay nr 34014 tas emot med tacksamhet!

Penninginsamlingstillståndsnummer RA/2022/1661.