» 

 » 

Glädjen är i Kristus

Glädjen är i Kristus

Hans Weichbrodt

Bibelstudium på SLEF:s familjeläger på Klippan 2018, där temat var Glädje. Bibelstudierna hölls av Hans Weichbrodt från Sverige.