» 

 » 

How Everything is Good – Varför allting är gott

How Everything is Good – Varför allting är gott

John Dickson

Ljudmaterial från apologetikhelgen Alltid redo! 25–27.10.2019 på EC (Evangeliska Centret), Vasa.

John Dickson:
How Everything is Good – Varför allting är gott.
Om Bibelns första kapitel och deras relevans idag.