» 

 » 

Why so Much is Bad – Varför så mycket är dåligt

Why so Much is Bad – Varför så mycket är dåligt

John Dickson

Ljudmaterial från apologetikhelgen Alltid redo! 25–27.10.2019 på EC (Evangeliska Centret), Vasa.

John Dickson:
Why so Much is Bad – Varför så mycket är dåligt.
Syndafallet och dess konsekvenser för vår tid.