» 

 » 

A Doubter’s guide to Jesus and the Resurrection – Tvivlarens guide till Jesus och uppståndelsen.

A Doubter’s guide to Jesus and the Resurrection – Tvivlarens guide till Jesus och uppståndelsen.

John Dickson

Ljudmaterial från apologetikhelgen Alltid redo! 25–27.10.2019 på EC (Evangeliska Centret), Vasa.

John Dickson:
A Doubter’s Guide to Jesus and the Resurrection – Tvivlarens guide till Jesus och uppståndelsen.
Evangeliernas historiska trovärdighet.