» 

 » 

Den apostoliska trosbekännelsen

Den apostoliska trosbekännelsen

Föredrag

Tomas Klemets

I anslutning till en pensionsärssamling den 19 oktober 2022 höll Tomas Klemets detta föredrag över temat Den apostoliska trosbekännelsen.