» 

 » 

Frihet till tjänst

Frihet till tjänst

Johannes Lyche

Johannes Lyche höll bibelstudierna på familjelägret 2011. Pekka Reinikainen höll två seminarier.