SLEF på andra webbplatser

SLEF finns också på en rad andra webbplatser. Här hittar du en samling med länkar till dem.

YOUTUBE.SLEF:s YouTube-kanal finns bland annat inspelningar från större evenemang såsom årsfester och missionsfester, men också en hel mängd annat material. Om du söker något specifikt är det enklast att se om du hittar det vida spellistorna. På Sleys YouTube-kanal hittas inspelningarna från SLEF:s mässor i Heliga Hjärtats kapell i Helsingfors.

LIVESTRÖMNING AV LJUD. Länken till ljudströmning i realtid hittar du genom att klicka här. För att höra något måste du klicka på Play-knappen. Observera att det tar några sekunder innan något börjar höras, och att kanalen är tyst när ingenting strömmas!

ANCHOR.FM OCH SPOTIFY. SLEF-podden finns bl.a. på anchor.fm och på Spotify

UNG I TRO. SLEF samarbetar med LFF (Laestadianernas Fridföreningars Förbund r.f.) om webbplatsen Ung i tro, som riktar sig till ungdomar och unga vuxna.

SOCIALA MEDIER. SLEF är närvarande på sociala medier med flera olika konton. I listan nedan finns en rad SLEF-anknutna konton på sociala medier. Utöver dessa finns det också sidor eller grupper för t.ex. olika lokalavdelningar.