Stöd radiomission i Kenya!

SLEF har sedan advent 2020 varje vecka publicerat en digital predikan i serien Helgens predikan. Du kan lyssna på predikningarna t.ex. genom att klicka här

Nu är det också möjligt att ge en kollekt i samband med Helgens predikan. Den som vill kan understöda radiomission i Kenya med en gåva! SLEF understöder produktionen av kristna radioprogram i en kenyansk lokalradiostation. Konceptet där påminner om Helgens predikan och programmet når miljoner människor. Ett radioprogram kostar 70 € att sända och nya program sänds varje vecka. Gåvor till SLEF/FI45 4055 1120 0020 96, meddelande ”radiomission Kenya”, eller till MobilePay nr 34014 tas emot med tacksamhet!