Bli en SLEF-fadder!

Från 21.3.2024 kan du bli en fadder för SLEF:s barn- och ungdomsverksamhet! Som fadder kan du välja att understöda verksamheten ekonomiskt, genom förbön eller genom praktiska insatser. Kampanjen ordnas för att SLEF också framöver ska kunna upprätthålla den rika verksamhet för barn och ungdomar som kännetecknar föreningen. Vi hoppas att många vill bli SLEF-faddrar under det år som kampanjen pågår och att just du är en av dem!

För mer info och anmälan, klicka här.