Bli en SLEF-fadder!

SLEF har haft och har fortfarande en aktiv barn- och ungdomsverksamhet. Genom läger, samlingar, evenemang, uteaktiviteter, sång- och musikverksamhet har många barn och ungdomar hittat en väg in i den kristna gemenskapen. Den viktigaste investeringen vi kan göra också i kristna sammanhang är att satsa på barnen och de unga. Därför är du som är 16 år eller äldre välkommen att bli SLEF-fadder – vi hoppas få åtminstone 500 SLEF-faddrar!

En SLEF-fadder stöder SLEF:s barn- och ungdomsverksamhet genom att (1) månatligen ge en gåva
till barn- och ungdomsverksamheten, (2) be för barn- och ungdomsverksamheten och/eller (3) hjälpa till med olika konkreta uppgifter. Läs mer om respektive funktion i genom att klicka på rubrikerna här nedan.

Om du väljer att stöda barn- och ungdomsverksamheten ekonomiskt, får du gärna månatligen ge en gåva. Gåvan kan exempelvis uppgå till 5 euro, 20 euro, 50 euro eller 100 euro. Den kan också variera från månad till månad. Gåvan betalas (a) via SLEF:s bankkonto FI57 4970 2820 0057 20 med meddelandet ”SLEF-fadder”, eller (b) via MobilePay nr 10182.

Om du väljer att stöda barn- och ungdomsverksamheten genom förbön, får du regelundet tips på böneämnen. Du väljer själv om meddelandena med böneämnen når dig via WhatsApp eller e-post.

Om du väljer att stöda barn- och ungdomsverksamheten genom konkret hjälp, får du själv välja mellan en mängd olika uppgifter. Det behövs regelbundet hjälpledare/resurspersoner* för lägerverksamheten, nattvakter, parkeringsvakter, kökshjälpare och personer som bidrar med andra praktiska uppgifter.

*) Hjälpledaren bör vara konfirmerad och äldre än lägerdeltagarna, men behöver inte vara myndig. Till hjälpledarnas uppgifter hör exempelvis att umgås och leka med barnen samt att hjälpa till vid olika programpunkter. Resurspersoner är hjälpledare som är myndiga. Resurspersonerna finns till för barnen, liksom hjälpledarna, men kan också vara ett stöd för lägerledarna. Det kan gälla till exempel far- och morföräldrar, pensionärer och andra äldre personer. (Hjälpledare och resurspersoner får gratis kost och logi, men i övrigt ingen ersättning.)

Har du frågor? Tveka då inte att kontakta någon av medlemmarna i SLEF:s kampanjgrupp: Ingvar Dahlbacka (050 337 1681) / Tanja Forsblom (050 538 8273) / Brita Jern (050 541 4741) / Göran Stenlund (050 349 3521). Du når kampanjgruppen per e-post på adressen .

Fyll i formuläret för att bli SLEF-fadder!

SLEF-fadder-anmälan
Namn
Namn
Förnamn
Efternamn
Som SLEF-fadder vill jag:
Den månatliga gåvan kan exempelvis uppgå till 5 euro, 20 euro, 50 euro eller 100 euro. Den kan också variera från månad till månad. Gåvan betalas (a) via SLEF:s bankkonto FI57 4970 2820 0057 20 med meddelandet ”SLEF-fadder”, eller (b) via MobilePay nr 10182.
Under kampanjens gång informeras det regelbundet om aktuella böneämnen. Jag önskar få information om böneämnen:
Jag önskar hjälpa till:
HJÄLPLEDAREN bör vara konfirmerad och äldre än lägerdeltagarna, men behöver inte vara myndig. Till hjälpledarnas uppgifter hör exempelvis att umgås och leka med barnen samt att hjälpa till vid olika programpunkter. RESURSPERSONER är hjälpledare som är myndiga. Resurspersonerna finns till för barnen, liksom hjälpledarna, men kan också vara ett stöd för lägerledarna. Det kan gälla till exempel far- och morföräldrar, pensionärer och andra äldre personer. Hjälpledare och resurspersoner får gratis kost och logi, men i övrigt ingen ersättning.