» 

 » 

Seniordag

Seniordag

25.04.2024 11:00–14:30

Välkommen på en seniordag i Evangeliska Centret på Korsholmsesplanaden 2B i Vasa på torsdag 25.4.2024!

Det serveras lunch kl 11–12 och från kl 12 samlas vi i festsalen för program.

11.00 Lunch I EC Café (9,50€)

12.00 Samling i festsalen. ”Vid livets vägskäl.” Samtal i soffan med Göran Särs. ”Detta är slutet, för mig början på livet.” Leif Erikson berättar om Dietrich Bonhoeffer. Sång och musik. Paus med kaffeservering (5€). SLEF:s bokhandel är öppen.

Buss norrifrån: Kronoby fh 9.00, Edsevö 9.15, Jakobstad Station1 9.25, Mysinge 9.40, Ytterjeppo busshållplats 9.55, Oravais St1 10.10, Vörå Citygrillen 10.30, Kvevlax busshållplats Sale 10.45, Vasa EC 11.05. Resans pris ca 20€ beroende på antalet passagerare. Kontant betalning.

Buss söderifrån: Lappfjärds kyrka 9.00, Kristinestads busstation 9.10, Närpes busstation 9.30, Övermarks kyrka 9.45, Pörtom busshållplats 10.00, Malax Berndts bildelar 10.30, Vasa EC 11.00. Resans pris ca 20€ beroende på antalet passagerare. Kontant betalning.

Anmälan till buss och lunch senast måndagen den 15.4 till Gun Erikson 050 091 6490 eller

Varmt välkomna! Hälsar Gun Erikson, Margite Lindén och Kristina Nybäck-Käld.

Kontaktperson: Gun Erikson
Telefon: 050 091 6490