Chamilla och Kristian Sjöbackas stödring

Chamilla och Kristian Sjöbacka är missionärer i Kenya.

Chamilla och Kristian Sjöbacka arbetar inom den lutherska kyrkan, ELCK, med stadsmission med inriktning på barn, ungdomar och församlingsplantering. Deras bas finns i Kisumu i västra Kenya.

E-post: ,

Anmäl dig till Chamilla och Kristian Sjöbackas stödring genom att fylla i formuläret nedan!

Stödring, Chamilla och Kristian Sjöbacka
Jag vill ha stödringsbreven per

Suomenkielisiä ilmoittautumislomakkeita saa SLEF:ltä:
+358 9 681 1560, +358 50 400 9135  •