Välkommen med i EvangeliVox!

EvangeliVox är SLEF:s kör för vuxna i alla åldrar. Kören träffas några gånger per termin på olika ställen i Österbotten. Kören leds av Mikaela Malmsten-Ahlsved. Niklas Lindvik fungerar som körens pianist.

Mikaela Malmsten-Ahlsved, dirigent
+358 40 418 9841  • 

Niklas ”Nicko” Lindvik, musiksekreterare, pianist
+358 50 522 7879  • 

Aktuella händelser för kören

Söndag 21.4 kl. 14:00

EvangeliVox, övning och medverkan i kvällsgudstjänst

Purmo kyrka, Purmo

Söndag 19.5 kl. 14:30

EvangeliVox, övning och ”Minns du sången?”

Replot kyrka, Replot

Söndag 8.9 kl. 13:00

EvangeliVox och Evangelicum samövning

Evangeliska Centret (EC), Vasa

Lördag 28.9 kl. 15:00

EvangeliVox, övning

Evangeliska Centret (EC), Vasa

Lördag 12.10 kl. 11:30

Samövning inför musikmässan Gloria!

Kyrkostrands församlingshem, Jakobstad

Lördag 9.11 kl. 10:00

Genrep inför musikmässan GLORIA!

Pedersöre kyrka, Pedersöre

Lördag 9.11 kl. 19:00

Musikmässan GLORIA, med körer, band och solister

Pedersöre kyrka, Pedersöre

Lördag 7.12 kl. 18:00

SLEF:s julkonsert

Nykarleby kyrka, Nykarleby