Läs Sändebudet 1/2024 i digitalt format!

Torsdagen den 25 januari 2024 utkommer årets första nummer av Sändebudet, vilket i sig inte är särskilt konstigt. Desto mer anmärkningsvärt är däremot att tidningen numera kan läsas även som digital publikation.

Under tiden 25.1–21.2.2024 är den digitala plattformen tillgänglig för allmänheten, men från och med 22.2.2024 kommer en prenumeration att vara nödvändig. Passa gärna på att bekanta dig och ta även tillfället i akt att inleda en prenumeration! För prenumerationer, klicka här.

Bland alla Sändebudet-prenumerationer som startas under tiden 25.1–11.2.2024 lottas ett SLEF-Media-presentkort till värde av 50 euro ut.